We are not ‘fine’.

‘We’ are Wim van Heugten and Wouter Kooken. And a dog. Together, we have more than enough creativity and experience to produce any project to a fine result. Easily. But we don’t want easily and we definitely don’t want fine. So we frequently tap into a solid, close network of talented specialists to lift the level from fine to outstanding, or even better, excellent.

‘Wij’ zijn Wim van Heugten en Wouter Kooken. En een hond. Samen hebben we voldoende creativiteit en ervaring om elk project tot een prima einde te brengen. Met gemak. Maar aan gemak hebben we geen boodschap en aan prima zeker niet. Daarom gebruiken we graag ons hechte netwerk van specialisten en tillen we het niveau van prima naar fantastisch of, nog liever, perfect.

Blickfänger Studio
Wouter Kooken

Wouter Kooken

Creative producer / director
06 239 130 91
wouter@blickfanger.com

Get your bathroom break *before* you ask Wouter about Stanley Kubrick being his source of inspiration. This guy likes to talk. A lot. Especially about Kubrick. But make no mistake: underneath the talkative nature and joking are a sharp mind and a keen eye for visual detail at work. With any given production, he knows exactly what is needed and how to get it. Wouter loves the smell of pasta in the morning.

Neem je plaspauze *voordat* je tegen Wouter begint over Stanley Kubrick. Wouter praat graag. En veel. Vooral over Kubrick. Maar vergis je niet: achter de spraakwaterval en alle geintjes gaan een scherpe geest en een nog scherper oog voor visuele details schuil. Het maakt niet met wat voor productie we bezig zijn: hij weet altijd exact wat nodig is en hoe we dat gaan krijgen. Wouter loves the smell of pasta in the morning.

Wim van Heugten

Wim van Heugten

Creative producer / editor
06 543 627 05‬
wim@blickfanger.com

After Wim has finished reading something, he celebrates by reading some more. Wim likes reading even more than he likes word puns. Apart from being a highly skilled (image) editor, he is also a master in ‘figuring stuff out’. Combined with his ‘getting stuff done’ attitude (though he uses another word for ‘stuff’), this quality has proven to be invaluable during productions. Other fascinations of Wim include Japan (the country, not the band) and watching slightly obscure movies.

Als Wim iets heeft gelezen viert hij dat met het lezen van iets anders. Wim houdt meer van lezen dan van het maken van woordgrapjes, en dat zegt wat. Naast een begenadigd (image) editor is Wim een koning in ‘dingen uitvogelen’. In combinatie met zijn ‘getting stuff done’ instelling (hij gebruikt zelf een ander woord voor ‘stuff’) is deze kwaliteit van onschatbare waarde tijdens producties. Andere interesses van Wim zijn Japan (het land; niet de band) en het kijken van tamelijk obscure films.

Eefje Dagevos

Eefje Dagevos

Production Manager
eefje@blickfanger.com

In addition to being Office Manager and Production Manager (which she does superbly), Eefje’s business card should read Wim & Wouter Manager. She manages to get the both of them (and the crew) to eat proper, nutritious food that doesn’t come in a paper wrapper, she sees to it that Wim is constantly occupied and brings order to the mishmash in Wouter’s head. That requires an out-of-this-world helicopter view and some very, very serious organizational skills. Respect!

Naast dat Eefje een bijzonder goeie Office Manager en Productie Manager is, zou haar visitekaartje ook Wim & Wouter Manager moeten vermelden. Ze zorgt ervoor dat beiden (en de crew) echt, voedzaam voedsel eten dat niet uit een vetpapieren snackbarverpakking komt, dat Wim nooit stil hoeft te zitten en brengt orde in de wirwar in Wouters hoofd. Dat vergt een buitenaardse helikopter view en een ongehoord goed organisatievermogen. Respect!