We are not ‘fine’.

‘We’ are the Blickfänger team. Together with our office dog Lo, we have more than enough creativity and experience to produce any project to a fine result. Easily. But we don’t want easily and we definitely don’t want fine. So we frequently tap into a solid, close network of talented specialists to lift the level from fine to outstanding, or even better, excellent.

‘Wij’ zijn het team van Blickfänger. Samen met onze kantoorhond Lo hebben we voldoende creativiteit en ervaring om elk project tot een prima einde te brengen. Met gemak. Maar aan gemak hebben we geen boodschap en aan prima al helemaal niet. Daarom gebruiken we graag ons hechte netwerk van specialisten en tillen we het niveau van prima naar fantastisch of, nog liever, perfect.

Wouter Kooken

Wouter Kooken

Owner / creative director
wouter@blickfanger.com

Get your bathroom break *before* you ask Wouter about Stanley Kubrick being his source of inspiration. This guy likes to talk. A lot. Especially about Kubrick. But make no mistake: underneath the talkative nature and joking are a sharp mind and a keen eye for visual detail at work. With any given production, he knows exactly what is needed and how to get it. Wouter loves the smell of pasta in the morning.

Neem je plaspauze *voordat* je tegen Wouter begint over Stanley Kubrick. Wouter praat graag. En veel. Vooral over Kubrick. Maar vergis je niet: achter de spraakwaterval en alle geintjes gaan een scherpe geest en een nog scherper oog voor visuele details schuil. Het maakt niet met wat voor productie we bezig zijn: hij weet altijd exact wat nodig is en hoe we dat gaan krijgen. Wouter loves the smell of pasta in the morning.

Wim van Heugten

Wim van Heugten

Editor
wim@blickfanger.com

After Wim has finished reading something, he celebrates by reading some more. Wim likes reading even more than he likes word puns. Apart from being a highly skilled (image) editor, he is also a master in ‘figuring stuff out’. Combined with his ‘getting stuff done’ attitude (though he uses another word for ‘stuff’), this quality has proven to be invaluable during productions. Other fascinations of Wim include Japan (the country, not the band) and watching slightly obscure movies.

Als Wim iets heeft gelezen viert hij dat met het lezen van iets anders. Wim houdt meer van lezen dan van het maken van woordgrapjes, en dat zegt wat. Naast een begenadigd (image) editor is Wim een koning in ‘dingen uitvogelen’. In combinatie met zijn ‘getting stuff done’ instelling (hij gebruikt zelf een ander woord voor ‘stuff’) is deze kwaliteit van onschatbare waarde tijdens producties. Andere interesses van Wim zijn Japan (het land; niet de band) en het kijken van tamelijk obscure films.

Eefje Dagevos

Eefje Dagevos

Art director
eefje@blickfanger.com

Stylish enough to make a hotdog eating contest look like a classy affair, Eefje is everything you expect from an art director. She balances a passion for order with a rare form of open-mindedness (that some people might mistake for naiveté) which will always get you some fresh perspectives. And you know how some people in this business toot their own horn about having ‘an eye for detail’? Eefje has two of those and hardly ever mentions it.

Met voldoende stijlgevoel om van een wedstrijd hotdog eten een chique tafereeltje te maken, heeft Eefje alles wat je van een art director verwacht. Ze balanceert een passie voor organisatie met een zeldzame vorm van onbevangenheid (die sommige mensen met naïviteit verwarren) die altijd nieuwe perspectieven biedt. En je weet hoe sommige mensen in dit vak te pas en te onpas moeten tetteren dat ze 'een oog voor detail' hebben? Daar heeft Eefje er twee van maar daar hoor je haar bijna nooit over.

Irene Hanenberg

Irene Hanenberg

Project manager
irene@blickfanger.com

Until Irene joined us as our new project manager (and as our first Eindhoven local at Blickfänger!), we thought we had been doing pretty well with our time management and such. We were wrong. Who knew that punctuality isn't just something to annoy non-punctual people and actually serves a purpose? Well, Irene does and demonstrates it every day. And since her passions include not only photography but also kickboxing, we're not going to argue with her.

Voordat Irene onze nieuwe projectmanager (en de eerste Eindhovenaar bij Blickfänger!) werd, dachten we dat we het best aardig deden op het gebied van time management en zo. Niet dus. Wie had kunnen weten dat punctualiteit niet alleen iets is om niet-punctuele mensen mee te irriteren maar ook echt een doel dient? Nou, Irene weet het en dat laat ze elke dag zien. En aangezien - naast fotografie - kickboksen een grote passie van haar is, gaan we maar niet met haar in discussie.

Bente Ummels

Teun van Beers

Editor
teun@blickfanger.com

Meet Teun a.k.a. Teunos a.k.a. Teunasty: an editor so incredibly ‘on’ that he starts visualizing the edit for your project long before you even know you want one. Teun and his Clark Gable style ‘stache live in perpetual Movember and appear to be very happy there. Considering that Teun not only loves plain lager but also Senseo coffee (which is the coffee-equivalent of stale, room temperature lager), nothing about Teun should surprise us anymore, yet he continues to surprise us with his out of the box creativity and the boundless energy with which he throws himself at each project.

Dit is Teun a.k.a. Teunos a.k.a. Teunasty. Deze editor is zo bij de tijd dat hij de edit van je project al voor zich ziet lang voordat jij überhaupt weet dat je een project met ons wilt gaan doen. Teun en zijn Clark Gable snor leven in een eeuwigdurend Movember en wekken de indruk daar samen heel gelukkig te zijn. Aangezien Teun niet alleen van gewone pils houdt, maar ook van Senseo koffie (het koffie-equivalent van schrale pils op kamertemperatuur), zou niets aan Teun ons nog mogen verbazen. Toch blijft hij ons verrassen met zijn out-of-the-box creativiteit en de tomeloze energie waarmee hij zich op elk project stort.